Main menu
ร้านสกรีนเสื้อ

ร้านสกรีนเสื้อ

ร้านสกรีนเสื้อเคล็ดการเลือกคัดร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับสัณฐานของนิ้วมือเคล็ดลับการเลือกคัดร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับรูปร่างของนิ้วสิ่งที่ 1 วงแหวนที่กว้างพร้อมด้วยยาวจนเต็มไปถึงปล้องนิ้ว เหมาะกับบุคคลนิ้วผอมยาว

เคล็ดลับการเลือกสรรร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับสัณฐานของนิ้วมือสิ่งที่ 2 แหวนที่กว้างกับยาวจะทำให้นิ้วดูมีเนื้อเต็มขึ้นตัดทอนความยาวของนิ้วลง

กลยุทธ์การเลือกสรรร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับสัณฐานของนิ้วมือประการที่ 3 พึงเลือกคัดหัวแหวนที่เสริมแต่งด้วยเพชรน้ำหนักไม่เยอะนัก

กลยุทธ์การเลือกคัดร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับประเภทของนิ้วมือข้อที่ 4 สำหรับสาวนิ้วอวบสมควรเลือกคัดวงแหวนที่มีก้านวงแหวน (บ่าแหวน) ที่เรียวยาวงดงาม

เคล็ดลับการเลือกเฟ้นร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสำหรับลักษณะของนิ้วมืออันที่ 5 สำหรับผู้หญิงนิ้วอวบอ้วนควรจะคัดเพชรพลอยที่เติมแต่งหัววงแหวนนั้นควรมีขนาดใหญ่สักนิดสักหน่อย และมีสัดส่วนในทางยาว ยกตัวอย่างเช่น รูปไข่ รูปสี่เหลี่ยมยาว รูปหยาดน้ำ

เคล็ดการคัดร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับรูปร่างของนิ้วมือประการที่ 6 หากคัดแหวนตามข้อเสนอแนะก็จะทำให้นิ้วพร้อมด้วยมือดูไม่ทึบสั้น เป็นเหตุให้นิ้วดูเรียวยาวงดงามยิ่งขึ้น

กลยุทธ์การคัดเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับประเภทของนิ้วมือประการที่ 7 ผู้หญิงที่มีนิ้วล่ำใหญ่ พึงเลือกวงแหวนที่มีหน้ากว้างใหญ่ความจุกลางๆ เหมือนกันพร้อมทั้งดีไซน์ตัวเรือนเรียบ เตี้ยๆ

กลยุทธ์การเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสำหรับสัณฐานของนิ้วประการที่ 8 แหวนที่มีหน้ากว้างใหญ่จะเป็นเหตุให้นิ้วมือดูเรียวยาวสวย

เคล็ดลับการเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับลักษณะของนิ้วประการที่ 9 สำหรับเพชรพลอยที่เหมาะสำหรับธำมรงค์ที่มีหน้ากว้างเป็นอัญมณีทรงรูปไข่

เคล็ดการเลือกสรรร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสำหรับรูปร่างของนิ้วประการที่ 10 เกี่ยวกับบุคคลมือสั้นหรือไม่ก็นิ้วสั้นพึงเลี่ยงธำมรงค์ที่มีทรวดทรงรูปสี่เหลี่ยม

กลยุทธ์การเลือกสรรร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับลักษณะของนิ้วมือเทคนิคที่ 11 พึงจะเลือกคัดรูปหัวใจพร้อมด้วยมีความจุใหญ่เหมาะสม

กลยุทธ์การเลือกเฟ้นร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับประเภทของนิ้วมือสิ่งที่ 12 บ่าธำมรงค์ไม่พึงจะเสริมก้านเล็กๆหรือทำรูปทรงหนาใหญ่เป็นอันขาด Website URL: